Vragen? Chat met ons
25.000 Shockwave behandelingen
25.000 Tevreden klanten
Uw specialist

Sven Remerij
Shockwavetherapeut

Uw specialist

Effectieve behandeling
Bij schouderklachten

Schouderklachten kunnen op vele manieren ontstaan. Oorzaken kunnen bijvoorbeeld zijn: een slijmbeurs ontsteking, een peesontsteking met of zonder verkalking en een frozen-shoulder. Door middel van een echografisch onderzoek wordt de oorzaak van uw pijn achterhaald en kan gericht worden gewerkt aan herstel.

Shockwavetherapie is in veel gevallen zéér effectief bij de bestrijding van schouderklachten. De shockwaves stimuleren het lichaamseigen herstelvermogen. Lokaal en direct op de plek waar de pijn en ontsteking zich bevinden. Een behandeling met shockwave is niet pijnlijk.

Expert in schouderklachten
Voor nu en de toekomst

Schouderklachten zijn vervelend en u wilt er vanaf! Shockwave.nl biedt niet alleen een behandelmethode. Shockwave.nl biedt een oplossing bij schouderklachten voor nu en in de toekomst!

Na de behandeling met shockwave is er direct minder pijn! De behandeling wordt gemiddeld 4 tot 6 keer herhaald om de effecten blijvend te maken. Strijd samen met shockwave tegen uw hielspoor klachten en ga voor een effectieve oplossing. Ervaar direct minder pijn en verklein de kansen dat uw hielspoor ooit nog terugkomt. U kunt schouderklachten stoppen door gebruik te maken van het contactformulier rechtsboven op de pagina.

90% behandelsucces bij Schouderklachten
Shockwave.nl is expert in schouder behandeling

Achillespeesklachten Achillespeesklachten

“Een pijnlijke of ontstoken Achillespees bestrijdt u ook uiterst effectief met shockwavetherapie. Pijn tijdens opstaan na rust of sport is niet nodig. Ga voor een oplossing en laat u behandelen binnen ons expertise centrum!”

Tennisarm Tennisarm

“Een scherpe pijn aan de buitenzijde van uw elleboog? Belasting zoals tillen of de autodeur open maken is pijnlijk. Grote kans dat u een tennisarm heeft. Een tennisarm bestrijdt u uiterst effectief met shockwavetherapie.”

Hielspoor Hielspoor

“Hielspoor klachten kenmerken zich door een scherpe pijn onder de voet. Shockwavetherapie is zéér effectief bij de bestrijding van hielspoor klachten. Ervaar direct minder pijn en verklein de kansen dat uw hielspoor ooit nog terugkomt.”

Shockwavetherapie helpt ook tegen:

Tennisarm Tennisarm
Schouderklachten Schouderklachten
Achillespeesklachten Achillespeesklachten
Hielspoor Hielspoor

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op www.shockwave.nl. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer en privacystatement.

Gebruik van de website

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel www.shockwave.nl met het samenstellen en onderhouden van deze website zorgvuldig gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan www.shockwave.nl niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. www.shockwave.nl garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Afname van een van de producten/diensten van www.shockwave.nl via deze website garandeert u niet van resultaat, de resultaten verschillen per persoon. www.shockwave.nl wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website nadrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer www.shockwave.nl links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door www.shockwave.nl worden aanbevolen. www.shockwave.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door www.shockwave.nl niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken

Shockwave.nl behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van www.shockwave.nl of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

Shockwave.nl behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer en privacystatement, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.