Adverteren

Feiten Shockwave.nl

Shockwave.nl was in 2005 een van de eerste Nederlandse shockwave specialisten met de echte shockwave apparatuur. Sindsdien is Shockwave.nl hard gegroeid naar de hedendaagse organisatie waarbij zij gebruik maakt van de nieuwste en meest professionele apparatuur om haar cliënten zo goed mogelijk te helpen.. Dagelijks worden vele mensen met onze shockwave apparatuur behandeld en pijn en klachten vrij “ontslagen”.

Vandaag de dag is Shockwave.nl in Nederland ondertussen uitgegroeid tot de grootste on en offline aanbieder van shockwave behandelingen.

Shockwave.nl trekt maandelijks online meer dan 90.000 bezoekers vanuit heel Nederland en België en blijft sterk groeien. Maandelijks krijgen wij honderden aanvragen voor behandelingen met de shockwave apparatuur. Gezien de geografische spreiding zijn wij niet in staat om alle aanvragen adequaat te behandelen en willen wij deze graag onderbrengen bij door ons geselecteerde en goedgekeurde partijen.

Shockwave.nl heeft al een aantal vestigingen in Nederland waarmee afspraken zijn gemaakt.

Adverteren

Voor geïnteresseerden zijn er mogelijkheden om te adverteren via onze website. U claimt als het ware de plaats waar u actief wilt zijn en in een straal van 20 km rond deze plaats zult u geen concurrerende praktijken vinden. Maandelijks krijgen wij vele aanvragen voor behandeling en deze zullen op basis van geografische bepaling naar u worden doorgestuurd. U bent hierdoor verzekerd van een hoop extra klanten per maand.

Heeft u interesse in de advertentiemogelijkheden via www.shockwave.nl? Dan kunt u contact opnemen met Stephan Rayer via srayer@rayerhealthcare.nl

GRATIS ECHO TER INDICATIESTELLING

Last van lichamelijke klachten? Boek een gratis echo ter indicatiestelling voor het bepalen van de oorzaak van uw klacht(en).