Evidentie EPTE

De artikelen zijn te op te vragen en te downloaden via onze website op de pagina wetenschappelijke artikelen.

De wetenschap achter EPTE

Het aantal goede wetenschappelijke studies is nog schaars. Er is wel wetenschappelijke onderbouwing  voor de lokale fysiologische herstelprocessen bij gebruik van Percutane Electrolyse (EPTE). Hieronder een samenvatting van de werking op het lokale cel metabolisme. De inhoud kan moeilijk te interpreteren zijn i.v.m. de gebruikte terminologie.

Samenvatting fysiologie

Wanneer er peesletsel ontstaat wordt er een ontstekingsreactie gestart. Zoals bekend in de medische paramedische zorg bestaat het fysiologisch proces uit een toename van Cytokines, welke zorgen voor het vrijgeven en in balans houden van pro-inflammatoire receptoren. Hieronder vallen o.a. het TNF, TGF, IGF-1 en IL-6. De aanmaak van deze eiwitbouwstenen en vooral het in balans houden van deze eiwit en groeifactor cellen is van cruciaal belang voor peesherstel en de remming van het aantal MMPs (Metalloproteïnasen). Bij chronisch peesletsel kan het aantal MMPs toenemen, en deze zorgen voor pees degeneratie. Degeneratie verzwakt de pees en is dus niet wenselijk.

Percutane Electrolyse (EPTE) verhoogd het aantal Cytokines, Prostaglandinen en vasculaire factoren waardoor anti-angiogene eiwitten zoals endostatines en peroxisoom gamma receptoren (PPARg). O.a. deze elementen zijn nauw betrokken bij een normaal en pees herstellend ontstekingsproces.

Gratis echo bij afname van 2 behandelingen

Last van lichamelijke klachten? Boek een gratis echo ter indicatiestelling voor het bepalen van de oorzaak van uw klacht(en).