Last van uw elleboog? | is het een tennisarm, een tenniselleboog of een golfelleboog?

Gevoelige elleboog, golfelleboog of een tenniselleboog

Een elleboogblessure is vaak hardnekkig en pijnlijk en zeer beperkend in het dagelijks leven. Iets oppakken, een sleutel omdraaien of een doek uitwringen kan al zeer pijnlijk zijn. Maar als u last krijgt van uw elleboog, is het dan een tennisarm, een tenniselleboog of een golfelleboog? In deze blog leest u alles over de verschillen en overeenkomsten van deze elleboogblessures. En onderaan de blog vindt u 6 effectieve oefeningen die u thuis kunt uitvoeren als u last heeft van uw elleboog.

Wat is het verschil tussen een tennisarm, een tenniselleboog en een golfelleboog?

Laten we beginnen met tennis varianten, de tennisarm- en de tenniselleboog blessure. Wat is het verschil tussen deze twee blessures? Om met de deur in huis te vallen, er is geen verschil, zowel de oorzaak als de symptomen van beide blessures zijn hetzelfde. Kortom een contaminatie zoals we dat mooi noemen, twee woorden met dezelfde betekenis.

Dan hebben we de varianten tennisarm en golfelleboog, zijn deze wel verschillend? De oorzaak van deze blessures is hetzelfde alleen de symptomen zijn wezenlijk verschillend. In deze blog lees je alles over de verschillen in oorzaken en symptomen.

Hebben deze blessures iets met tennis en golf te maken?

Het antwoord op die vraag maakt het alleen nog maar onduidelijker, het is namelijk zo dat de meeste mensen met een tenniselleboog of een golfelleboog de desbetreffende sport niet eens beoefenen. Dus nee, deze blessures staan over het algemeen los van de sport. Waarom dan wel deze benaming voor een veel voorkomende blessure? Dat is omdat deze sporten een groter risico met zich mee brengen om een dergelijke blessure op te lopen. De bewegingen die we maken met onze polsen en armen bij deze sporten kunnen deze blessures veroorzaken.

Hoe herkent u een tenniselleboog en een golfelleboog?

De tennisarm speelt op wanneer u de polsen wilt strekken bijvoorbeeld wanneer u de kraan wilt dichtdraaien, een doekje wilt uitwringen of een sleutel omdraait. Bij deze handelingen beweegt u de pols omhoog. Ook kunt u krachtsverlies ervaren.

De golfelleboog speelt op als u de pols naar beneden beweegt onder weerstand. Denk hierbij aan een flesje openen met een opener of een rolgordijn naar beneden bewegen. Deze beweging zorgt voor de irritatie of pijn en ook hierbij kunt u krachtverlies ervaren.

Waar zit de pijn bij een tenniselleboog en een golfelleboog?

De gevoelige of pijnlijke plek zit bij de tenniselleboog aan de buitenkant. Als u de pols strekt en uw hand omhoog beweegt zult u duidelijk pijn aan de buitenkant voelen en mogelijk ook krachtsverlies ervaren.

Bij de golfelleboog zit de pijn aan de binnenkant van de elleboog. Deze pijn speelt met name op wanneer u de pols naar beneden beweegt met gestrekte arm. Ook hierbij zult u krachtsverlies ervaren en eventueel uitstraling naar onder of boven.

Wat is een tenniselleboog of golfelleboog en hoe ontstaat deze blessure?

De oorzaak voor beide blessures is hetzelfde, overbelasting van de pees. De functie van de pees is het overbrengen van de kracht van de spier op het bot zodat er beweging kan plaatsvinden. Bij overbelasting gaat de pees in kwaliteit achteruit en is deze in mindere mate in staat om de krachten afkomstig van de spier goed over te brengen naar het bot. Iedere inspanning is/wordt dus een overbelasting van de pees omdat deze het niet aan kan. Hierdoor ontstaan klachten bij het belasten van de elleboog.

Bij lichte klachten wordt er meestal alleen pijn gevoeld bij het gestrekt omhoog of omlaag bewegen van de pols. Er zijn dan over het algemeen geen klachten in rust. Bij heftigere klachten is er vaak ook pijn in rust, stijfheid in de ochtend en kan bij het optillen van een pen al pijn ontstaan.

Meestal ontstaat de overbelasting door repeterende bewegingen die werk gerelateerd kunnen zijn maar zeker ook sport gerelateerd kunnen zijn. Zoals eerder gezegd is de oorzaak vaker werk gerelateerd dan sport ondanks dat de naam anders doet vermoeden.

Beroepen waarbij er veel handwerk is met bijvoorbeeld schroeven draaien of onderdelen vastdraaien of waarbij er met trillend gereedschappen wordt gewerkt leveren een hoger risico voor de tennis- of golfelleboog. Daarnaast is het veel achter de computer werken of productiewerk ook een risico voor beide blessures. Bij de sporten gaat het veelal om racketsporten.

Wat zijn de symptomen van een tenniselleboog

De volgende symptomen zijn erg kenmerkend voor de tenniselleboog:

 • Pijn op het botpuntje aan de zijkant van de elleboog.
 • Pijn bij het omhoog bewegen van de pols.
 • Pijn na het uitvoeren van een activiteit.
 • Pijn bij het knijpen.
 • Stijfheid in de elleboog bij het wakker worden
 • Stekende pijn in rust

Wat zijn de symptomen van een golfelleboog

De volgende symptomen zijn erg kenmerkend voor de golfelleboog:

 • Pijn op het bot aan de binnenkant van de elleboog.
 • Pijn bij het omlaag bewegen van de pols.
 • Pijn na het uitvoeren van een activiteit.
 • Pijn bij het liften van de pols.
 • Stijfheid in de elleboog bij het wakker worden
 • Stekende pijn in rust

Hoelang duurt het herstel van een tennis- of golfelleboog?

Voor beide blessures geldt dat het een hardnekkige blessure is, de revalidatie kan lang duren. Bij een snelle diagnose en juiste behandeling kan een tenniselleboog goed behandeld worden. Bij lichte klachten is +/- 6 weken normaal en bij heftige klachten moet rekening gehouden worden met +/- 3 maanden.

Is een Cortisonen injectie goed bij een tenniselleboog of golfelleboog?

Het gebruik van cortisonen injecties wordt afgeraden, Het is een vorm van symptoombestrijding en geen langere termijn oplossing. Dus ja, op korte termijn van de klachten af maar op lange termijn wederom last van de klachten en vaak nog in een verergerde vorm.

Met cortisonen worden de symptomen bestreden waardoor we de signalen van ons lichaam niet meer voelen. We voelen ons goed omdat de pijn weg is en tegelijkertijd (over)belasten we de elleboog weer wat de blessure alleen maar erger maakt. Dit wordt duidelijk zodra de injectie is uitgewerkt, de klachten nemen in de meeste gevallen toe.

Behandeling van een tennis- en golfelleboog

Shockwave behandeling tenniselleboog

De behandeling van een tennis- en golfelleboog bestaat bij Rayer uit Shockwave therapie en oefentherapie. Deze combinatie is erg effectief voor het behandelen van een tenniselleboog. Ideaal voor mensen die snel hun favoriete sport weer willen uitvoeren, pijnloos willen werken of die na vele behandelingen eindelijk echt van de klachten af komen. Afhankelijk van de ernst van de tenniselleboog is de behandelduur +- 6 weken.  

 • Shockwave therapie

De shockwave therapie zorgt voor een pijn-dempende werking. De drukgolven van de shockwave zorgen voor micro irritatie in het peesweefsel wat het lichaam uiteindelijk moet gaan oplossen. Shockwave bevorderd dus het eigen herstellend vermogen van ons lichaam. Shockwave behandelingen worden 1x per week ingepland en afhankelijk van de ernst is +- 6 behandelingen voldoende.

 • Oefentherapie

Oefeningen zorgen ervoor dat de kracht in de pees toeneemt waardoor ook de kwaliteit van de pees verbeterd wordt. De pees wordt alleen sterker als er veel geoefend wordt, zie de oefeningen als een soort medicatie. 

Vanuit de literatuur wordt geadviseerd om de oefeningen 12 weken vol te houden voor het maximale effect. Dus doorgaan met oefeningen ook als de pijn weg is.

Tip:

 • Probeer de pijn zo veel mogelijk te vermijden, luister naar uw lichaam.
 • Til spullen op met gebogen arm om de pees te ontlasten.
 • Voorkom repeterende bewegingen en dus overbelasting.
 • Informeer naar de Shockwave mogelijkheden voor een snel herstel.
 • Het is belangrijk om de oefeningen vol te houden. De aanhouder wint!!

Deze 3 oefeningen kunt u zelf doen als u een tenniselleboog heeft

Tenniselleboog oefening 1

5 x 45 seconden | 2x per dag

Tenniselleboog oefening 2

3 x 10 herhalingen | 2x per dag

Tenniselleboog oefening 3

3 x 30 seconden | 2x per dag

Deze 3 oefeningen kunt u zelf doen als u een golfelleboog heeft

Golfelleboog oefening 1

5 x 45 seconden | 2x per dag

Golfelleboog oefening 2

3 x 10 herhalingen | 2x per dag

Golfelleboog oefening 3

3 x 30 seconden | 2x per dag

GRATIS ECHO TER INDICATIESTELLING

Last van lichamelijke klachten? Boek een gratis echo ter indicatiestelling voor het bepalen van de oorzaak van uw klacht(en).